W celu zapewniania optymalnej funkcjonalności serwisu korzystamy z plików cookies! Dowiedz się więcej lub zamknij tą wiadomość.

×

Starmann

Szczotki z naturalnym włosiem

Szczotki z naturalnym włosiem

Wejdź do sklepu

Akcesoria i przybory do golenia

Akcesoria i przybory do golenia

Wejdź do sklepu

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

I. Definicje podstawowe

1. Cookies - Cookies to niewielkie ‘pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikcję Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.
2. Strona www - oznacza stronę www którą oglądasz pod obecnym adresem www.
3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Administrator - oznacza administratora Strony www ,który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

II. Rodzaje stosowanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę wwwindywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
b) Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.
3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.
5. Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że koszystanie ze Strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

III. Cel stosowania Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www co umożliwia :
a) Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
b) Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub usługi
2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach: a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

IV. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik może w kazdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystująć do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.

V. Polityka prywatności

1. Postanowienia wstępne:

 Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Sprzedawca zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako "Dane").

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, natomiast wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez Politykę Prywatności prawo, a przy braku takiej definicji, powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.

Administratorem Danych jest Sprzedawca.

Jeżeli Klient nie zgadza się z wyartykułowanymi poniżej zasadami Polityki Prywatności, nie powinien odwiedzać Sklepu, ani korzystać z jego funkcjonalności, a także nie powinien zamawiać produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje swoim zakresem tylko i wyłącznie Sklep.

2. Zakres i ochrona danych osobowych:

Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Klienta ze Sklepu, jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu.

Powierzone przez Klientów Dane:

  • Imię i nazwisko

  • Adres poczty elektronicznej

  • Nazwa firmy (opcjonalnie)

  • NIP firmy (opcjonalnie)

  • Dane teleadresowe: nazwa ulicy, kod pocztowy, miejscowość, kraj

  • Numer telefonu

będą przetwarzane w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Klientom korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności; realizacją umowy sprzedaży lub Umowy; odpowiadaniem przez Sprzedawcę na zapytania, wezwania bądź wnioski Klientów, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy.

Klient powinien mieć świadomość, iż Sprzedawca może przetwarzać Dane Klienta w zakresie mu przekazanym. Powyższe Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie Danych przez Klienta jest dobrowolne. Klient powinien mieć jednak na uwadze, iż niepodanie wymaganych Danych może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie czynności, których one dotyczyły.

Każdy Klient, który udostępnił Sprzedawcy swoje Dane ma możliwość dostępu do nich, a także ich weryfikacji, poprawiania oraz usunięcia.

W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Sprzedawcy), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.

Sprzedawca dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Klientów, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz Umowy.

Klient uznaje i zgadza się, iż: a) Sprzedawca może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Klienta w formie plików typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Sklepu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się plików typu cookies w ramach urządzeń końcowych Klienta może przynieść negatywny skutek użytkowania Sklepu; c) Sprzedawca może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania umowy sprzedaży lub Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia naruszeń, czy też zgłoszenia reklamacyjne.

3. Kontakt:

Klient zakładający konto Klienta otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Klient zawierający umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu otrzyma wiadomości e-mail dotyczące jego transakcji lub wiadomości e-maile związane z dokonaniem tej transakcji (np. informację o rabacie przy kolejnych zamówieniach). Sprzedawca może się również skontaktować z Klientem w uzasadnionych wypadkach, np. w przypadku konieczności potwierdzenia transakcji lub omówienia innych ważnych kwestii związanych z złożonym zamówieniem.

4. Postanowienia końcowe:

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.